Може би си мислите, че придобиването на знания онлайн е лесно като детска игра. Въпреки това, при наличието на толкова много информация в Интернет – как можете да намерите надеждни, достоверни източници? В такъв случай на помощ идват учебни платформи като платформата Уебинар Universe.

Read More