Možda mislite da je učenje na internetu jako jednostavno. Međutim, ako na internetu ima toliko informacija – kako možete pronaći pouzdane i vjerodostojne izvore? Od pomoći mogu biti obrazovne platforme poput platforme Webinar Universe.

Read More