Όπως όλοι ξέρουμε, η γνώση είναι το κλειδί για την αυτοανάπτυξη. Ωστόσο, μετά την αποφοίτηση, ένα άτομο έχει συνήθως πολύ λιγότερο χρόνο για να σπουδάσει και, ακόμη χειρότερα, μπορεί να μην αισθάνεται την ανάγκη για περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεών του. Γιατί είναι λανθασμένη αυτή η στάση και πώς θα βρείτε χρόνο για την αυτοανάπτυξη στην ενήλικη ζωή;

Read More

Ίσως πιστεύετε ότι η απόκτηση γνώσεων στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά εύκολη. Ωστόσο, εάν υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες στο Διαδίκτυο – πώς μπορείτε να βρείτε τις πιο αξιόπιστες πηγές; Πλατφόρμες εκπαίδευσης όπως η πλατφόρμα Webinar Universal.

Read More