Ako všetci vieme, vedomosti sú kľúčom k sebarozvoju. Človek má však po skončení štúdia zvyčajne oveľa menej času na štúdium a čo je horšie, nemusí cítiť potrebu si svoje vedomosti ďalej rozširovať. Prečo je tento postoj nesprávny a ako si nájsť čas na sebarozvoj v dospelosti?

Read More