Dalo by sa povedať, že získavanie vedomostí na internete je úžasne jednoduché. Ako však nájsť dôveryhodné a spoľahlivé zdroje – keď je na internete toľko informácií? Pomôcť vám môžu školiace platformy, ako napr. platforma Webinár Universe.

Učenie sa ako základ rozvoja

Vzdelávanie stimuluje rozvoj, ktorý následne pomáha budovať sebadôveru. Ak má jednotlivec túžbu učiť sa, napreduje a to vedie k ďalším úspechom. Človek túžiaci po vedomostiach môže uspokojiť svoje emocionálne a mentálne potreby prostredníctvom získaných zručností. Rozvoj je prirodzeným smerovaním každého, kto sa nachádza v takom štádiu života, keď je myseľ otvorená poznaniu a je pripravená prispôsobiť sa, aby z neho čerpala maximálny úžitok.

Proces učenia sa, porozumenia a získavania zručností má pozitívny vplyv na sebavedomie a sebadôveru človeka, pretože poskytuje palivo potrebné pre jeho kreativitu. Keď sa vzdelaný človek v priebehu svojho života stretáva s inými ľuďmi, uvedomuje si, že vedomosti a zručnosti sú pre neho majetkom, ktorého hodnota sa časom zvyšuje.

Každý človek, ktorý sa učí, sa vyvíja a tento vývoj možno sledovať pomocou krivky rastu osobného rozvoja. Uvedomenie si vlastného pokroku je základnou potrebou, ktorá uľahčuje ďalší rozvoj prostredníctvom túžby naučiť sa niečo nové.

Školenie len s profesionálmi

Rozpoznať dobré zdroje od zlých je dôležitá zručnosť, ktorú by mal mať každý, kto sa chce rozvíjať. Dôvod je veľmi jednoduchý: zlé zdroje často poskytujú nesprávne alebo neúplné informácie. Nesprávne alebo neúplné informácie znehodnocujú akýkoľvek pokrok, ktorý možno dosiahnuť prácou na vlastnom osobnom rozvoji. To znamená, že pri používaní nesprávnych zdrojov je učenie sa zbytočné.

Hoci význam hľadania dobrých zdrojov je ľahko pochopiteľný, v praxi je to oveľa ťažšie ako v teórii. Keďže väčšina školení dnes prebieha online, existuje veľmi vážny problém s falošnými správami a dezinformáciami, ktoré môžu viesť pri vzdelávaní k nesprávnym záverom.

V súvislosti s tým je preto najdôležitejšie, aby každý, kto sa zaujíma o osobný rozvoj, kriticky premýšľal o zdrojoch. Ku každému neznámemu zdroju treba pristupovať tak, akoby mohol byť zámerne zavádzajúci alebo náhodne nesprávny. Aj tie najlepšie zdroje môžu obsahovať nesprávne alebo neaktuálne informácie.

To znamená, že jednou z najdôležitejších vecí je overenie informácií, najmä ak sú kľúčové pre rozvoj. Stojí za to použiť osvedčené vzdelávacie platformy a hľadať tie isté fakty a informácie z iných zdrojov, a najmä hľadať zdroje, ktoré sú politicky, filozoficky atď. rôznorodé. Je dobré dbať na to, aby zdroje prinášali originálny obsah, a nie len opakovali to, čo povedali iní, a aby neobsahovali protichodné informácie.

Hoci je kritické myslenie o zdrojoch to najdôležitejšie, čo môžete urobiť, existuje niekoľko ďalších krokov, ktoré vám môžu pomôcť nájsť kvalitné zdroje, ak chcete rásť. Predovšetkým by sa mala hľadať overeného poskytovateľa informácií.

Webinár Universe školiaca platforma


Učte sa s najlepšími – Webinár Universe

Vzdelávacia platforma Webinár Universe je spoľahlivým zdrojom informácií. Jej tvorcovia si dali za cieľ poskytovať vysokokvalitné školiace videá, ktoré umožnia rozvoj každému, bez ohľadu na úroveň jeho skúseností alebo množstvo získaných vedomostí. Ponuka Webinár Universe môže byť zaujímavá pre každého, pre koho je získavanie vedomostí dôležité.

Webináre, ktoré platforma ponúka, pokrývajú mnohé oblasti štúdia, napríklad: internetový marketing, investovanie do kryptomien, postupy ako naštartovať podnikanie na internete, programovanie, investovanie do cenných papierov a forexu, používanie grafických programov alebo plánovanie domáceho rozpočtu.  Čo je však dôležité, na vzdelávacej platforme Webinár Universe získajú materiály na príslušnej úrovni začiatočníci i odborníci. Amatéri budú mať určite záujem naučiť sa základy, a keď získajú dostatok vedomostí, budú mať prístup k webovým seminárom pre profesionálov – ide napríklad o pokročilé kurzy programovania, analýzy, školenia pre odborníkov v rôznych oblastiach.

Webinár Universe je vzdelávanie prostredníctvom materiálov vo forme videa, čo má mnoho výhod. Predovšetkým sú všetky učebné pomôcky zhromaždené na jednom mieste. Platforma Webinár Universe obsahuje vzdelávacie pomôcky rôznych typov, ktoré sú k dispozícii okamžite po prihlásení sa pomocou individuálneho kódu zaslaného účastníkom kurzu. Takto je možné ušetriť čas a peniaze zakúpením balíčka hotových školiacich webinárov na rôzne témy, od investovania do kryptomien až po vytváranie efektívnych marketingových kampaní na Facebooku. 

Je potrebné zdôrazniť, že školenia Webinár Universe je skvelým miestom pre začiatok vzdelávania a dosiahnutie profesionálneho úspechu. Programovanie, investovanie do kryptomien, ovládanie grafických programov – to je len niekoľko spôsobov, ako rozvíjať užitočné a ziskové zručnosti. Všetky materiály umiestnené na Webinár Universe sú pripravené odborníkmi a majú povesť skvelého úvodu pre ľudí, ktorí sa chcú stať odborníkmi na danú oblasť.  Na každý pripravený webinár dohliada osoba zodpovedná za jeho kvalitu, správnosť a hodnotu prebiehajúcich školení a ich prispôsobenie k úrovni účastníkov. Takto môžu nájsť pre seba zaujímavé webináre začiatočníci aj profesionáli. 

Webinár Universe – od čoho začať

Na online platforme Webinár Universe má každý webinár tri verzie – základnú, pokročilú a profesionálnu. Ako však určiť svoju úroveň?

Na webinároch základnej úrovne sa hodnotia vedomosti účastníka o základoch danej témy, o jej postavení medzi ostatnými študijnými odbormi, o spôsobe, akým s nimi súvisí a o všeobecných zručnostiach. Začiatočnícka úroveň je úroveň, na ktorej sa otázky môžu zameriavať výlučne na to, čo je daná vec a čo sa s ňou dá dosiahnuť na základnej úrovni, zatiaľ čo témy na pokročilej a profesionálnej úrovni sa zameriavajú na to, ako najlepšie využiť danú zručnosť na základe rôznych obchodných a technických cieľov. Otázky na základnej úrovni sú užitočné pre ľudí, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s danou problematikou alebo len začínajú používať základné vedomosti.

Webináre na pokročilej úrovni si vyžadujú základné znalosti predmetu prednášky, ako aj základné znalosti praktického využitia daných zručností. Témy na pokročilej úrovni sa zameriavajú na posúdenie toho, ako účastník rozumie tomu, ako využívať zručnosti na vykonávanie základných úloh, ako je investovanie, programovanie, ovládanie programov atď. Témy stredne pokročilej úrovne sú užitočné pre ľudí, ktorí rozumejú danej zručnosti, majú pre ňu praktické využitie, ale chcú rozšíriť svoje vedomosti o nové oblasti.

Webináre na profesionálnej úrovni obsahujú vedomosti, ktoré súvisia s rozsiahlymi skúsenosťami s používaním danej zručnosti a s jej využitím pri plnení konkrétnych úloh. Profesionálne webové semináre obsahujú témy pozostávajúce zo zložitých konceptov a často poskytujú scenáre s viacerými (niekedy konkurenčnými) premennými, ktoré od účastníka školenia vyžadujú zváženie rôznych možností a kritické myslenie pri analýze situácie.

Na základnej úrovni sa nevyžadujú podrobné znalosti. Cieľom webinárov pre pokročilých nie je otestovať a rozšíriť vedomosti o danej téme.  Profesionálne webináre sú určené na výučbu hodnotenia komplexného modelu a kritického myslenia, ktoré korelujú s úrovňou skúseností odborníkov na úrovni expertov v danej oblasti.

Rok 2021 je obdobím, ktoré stojí za to venovať rozvoju koníčkov a nových zručností. Účasť na profesionálnych webinároch Webinár Universe v tomto procese pomôže a zároveň poskytne spoľahlivý zdroj informácií.