Dalo by se říct, že získávání znalostí na internetu je úžasně jednoduché. Jak však najít důvěryhodné a spolehlivé zdroje – když je na internetu tolik informací? Pomoci vám mohou školící platformy, jako např. platforma Webinář Universe.

Učení se jako základ rozvoje

Vzdělávání stimuluje rozvoj, který následně pomáhá budovat sebedůvěru. Pokud má jednotlivec touhu učit se, postupuje a to vede k dalším úspěchům. Člověk toužící po znalostech může uspokojit své emocionální a mentální potřeby prostřednictvím získaných dovedností. Rozvoj je přirozeným směrováním každého, kdo se nachází v takovém stadiu života, kdy je mysl otevřená poznání a je připravena přizpůsobit se, aby z něj čerpala maximální užitek.

Proces učení se, porozumění a získávání dovedností má pozitivní vliv na sebevědomí a sebedůvěru člověka, protože poskytuje palivo potřebné pro jeho kreativitu. Když se vzdělaný člověk v průběhu svého života setkává s jinými lidmi, uvědomuje si, že znalosti a dovednosti jsou pro něj majetkem, jehož hodnota se časem zvyšuje.

Každý člověk, který se učí, se vyvíjí a tento vývoj lze sledovat pomocí křivky růstu osobního rozvoje. Uvědomění si vlastního pokroku je základní potřebou, která usnadňuje další rozvoj prostřednictvím touhy naučit se něco nového.

Školení jen s profesionály

Rozpoznat dobré zdroje od špatných je důležitá dovednost, kterou by měl mít každý, kdo se chce rozvíjet. Důvod je velmi jednoduchý: špatné zdroje často poskytují nesprávné nebo neúplné informace. Nesprávné nebo neúplné informace znehodnocují jakýkoli pokrok, který lze dosáhnout prací na vlastním osobním rozvoji. To znamená, že při používání nesprávných zdrojů je učení se zbytečné.

Přestože význam hledání dobrých zdrojů je snadno pochopitelný, v praxi je to mnohem těžší než v teorii. Jelikož většina školení dnes probíhá online, existuje velmi vážný problém s falešnými zprávami a dezinformacemi, které mohou vést při vzdělávání k nesprávným závěrům.

V souvislosti s tím je proto nejdůležitější, aby každý, kdo se zajímá o osobní rozvoj, kriticky přemýšlel o zdrojích. Ke každému neznámému zdroji třeba přistupovat tak, jakoby mohl být záměrně zavádějící nebo náhodně nesprávný. I ty nejlepší zdroje mohou obsahovat nesprávné nebo zastaralé informace.

To znamená, že jednou z nejdůležitějších věcí je ověření informací, zejména pokud jsou klíčové pro rozvoj. Stojí za to použít osvědčené školící platformy a hledat tytéž fakta a informace z jiných zdrojů, a zejména hledat zdroje, které jsou politicky, filozoficky atd. různorodé. Je dobré dbát na to, aby zdroje přinášely originální obsah, a ne jen opakovali to, co řekli jiní, a aby neobsahovaly protichůdné informace.

Přestože je kritické myšlení o zdrojích to nejdůležitější, co můžete udělat, existuje několik dalších kroků, které vám mohou pomoci najít kvalitní zdroje, pokud chcete růst. Především by se měla hledat ověřeného poskytovatele informací.

Učte se s nejlepšími – Webinář Universe

Vzdělávací platforma Webinář Universe je spolehlivým zdrojem informací. Její tvůrci si dali za cíl poskytovat vysoce kvalitní školící videa, které umožní rozvoj každému, bez ohledu na úroveň jeho zkušeností nebo množství již získaných znalostí. Nabídka Webinář Universe může být zajímavá pro každého, pro koho je získávání znalostí důležité.

Webináře, které platforma nabízí, pokrývají mnohé oblasti studia, například: internetový marketing, investování do kryptoměn, postupy jak nastartovat podnikání na internetu, programování, investování do cenných papírů a forexu, používání grafických programů nebo plánování domácího rozpočtu.  Co je však důležité, na vzdělávací platformě Webinář Universe získají materiály na příslušné úrovni začátečníci i odborníci. Amatéři budou mít určitě zájem naučit se základy, a když získají dostatek znalostí, budou mít přístup k webovým seminářům pro profesionály – jde například o pokročilé kurzy programování, analýzy, školení pro odborníky v různých oblastech.

Webinář Universe je vzdělávání prostřednictvím materiálů ve formě videa, což má mnoho výhod. Především jsou všechny učební pomůcky shromážděné na jednom místě. Platforma Webinář Universe obsahuje vzdělávací pomůcky různých typů, které jsou k dispozici okamžitě po přihlášení se pomocí individuálního kódu zaslaného účastníkům kurzu. Takto je možné ušetřit čas a peníze zakoupením balíčku hotových školících webinářů na různá témata, od investování do kryptoměn až po vytváření efektivních marketingových kampaní na Facebooku. 

Je třeba zdůraznit, že školení Webinář Universe je skvělým místem pro začátek vzdělávání a dosažení profesionálního úspěchu. Programování, investování do kryptomien, ovládání grafických programů – to je jen několik způsobů, jak rozvíjet užitečné a ziskové dovednosti. Všechny materiály umístěné na Webinar Universe jsou připraveny odborníky a mají pověst skvělého úvodu pro lidi, kteří se chtějí stát odborníky na danou oblast.  Na každý připravený webinář dohlíží osoba odpovědná za jeho kvalitu, správnost a hodnotu probíhajících školení a jejich přizpůsobení k úrovni účastníků. Takto mohou najít pro sebe zajímavé webináře začátečníci i profesionálové. 

Webinář Universe – od čeho začít

Na online platformě Webinář Universe má každý webinář tři verze – základní, pokročilou a profesionální. Jak však určit svou úroveň?

Na webinářích základní úrovně se hodnotí znalosti studenta o základech daného tématu, o jeho postavení mezi ostatními studijními obory, o způsobu, jakým s nimi souvisí a o všeobecných dovednostech. Začátečnická úroveň je úroveň, na níž se otázky mohou zaměřovat výlučně na to, co je daná věc a co se s ní dá dosáhnout na základní úrovni, zatímco témata na pokročilé a profesionální úrovni se zaměřují na to, jak nejlépe využít danou dovednost na základě různých obchodních a technických cílů. Otázky na základní úrovni jsou užitečné pro lidi, kteří nemají žádné zkušenosti s danou problematikou nebo jen začínají používat základní znalosti.

Webináře na pokročilé úrovni vyžadují základní znalosti předmětu přednášky, jakož i základní znalosti praktického využití daných dovedností. Témata na pokročilé úrovni se zaměřují na posouzení toho, jak účastník rozumí tomu, jak využívat dovednosti k provádění základních úkolů, jako je investování, programování, ovládání programů atd. Témata středně pokročilé úrovně jsou užitečné pro lidi, kteří rozumí dané dovednosti, mají pro ni praktické využití, ale chtějí rozšířit své znalosti o nové oblasti.

Webináře na profesionální úrovni obsahují znalosti, které souvisí s rozsáhlými zkušenostmi s používáním dané dovednosti a s jejím využitím při plnění konkrétních úkolů. Profesionální webové semináře obsahují témata sestávající ze složitých konceptů a často poskytují scénáře s více (někdy konkurenčními) proměnnými, které od účastníka školení vyžadují zvážení různých možností a kritické myšlení při analýze situace.

Na základní úrovni se nevyžadují podrobné znalosti. Cílem webinářů pro pokročilé není otestovat a rozšířit znalosti o daném tématu.  Profesionální webináře jsou určeny pro výuku hodnocení komplexního modelu a kritického myšlení, které korelují s úrovní zkušeností odborníků na expertní úrovni v dané oblasti.

Rok 2021 je obdobím, které stojí za to věnovat rozvoji koníčků a nových dovedností. Účast na profesionálních webinářích Webinář Universe v tomto procesu pomůže a zároveň poskytne spolehlivý zdroj informací.